Tính số ngày giữa 2 thời điểm online

     

Đôi khi, trong vượt trình thao tác làm việc với dữ liệu ngày tháng ngơi nghỉ trong Excel, họ cần tính khoảng thời gian giữa hai thời điểm.

Bạn đang xem: Tính số ngày giữa 2 thời điểm online

Bài viết này Học Excel Online sẽ chia sẻ cho chúng ta về việc áp dụng hàm DATEDIF kết phù hợp với 1 số kí thuật khác để đạt được công dụng này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của bọn họ đã chứa phần đông các tin tức về nội dung bài viết hôm nay.

Nội dung chính

Bạn vẫn xem: Tính số ngày thân 2 mốc thời gian online


*

Tính số giờ thân hai thời khắc trong Excel bằng hàm datedif

Để tính số giờ giữa hai thời gian trên chúng ta sử dụng bí quyết sau:

=INT((B2-A2)*24)

và dấn được tác dụng là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời khắc trong Excel với hàm datedif

Để tính số phút giữa hai thời điểm trên họ sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và dấn được kết quả là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính thời gian giây giữa hai thời gian trong Excel

Để tính số giây thân hai thời gian trên họ sử dụng cách làm sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và dấn được công dụng là 154760085

Tính số năm giữa hai thời khắc trong Excel

Để tính số năm thân hai thời gian trên họ sử dụng cách làm sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhấn được kết quả là 4

Tính số tháng thân hai thời khắc trong Excel

Để tính số tháng thân hai thời gian trên bọn họ sử dụng bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và dấn được kết quả là 58

Tính số ngày thân hai thời điểm trong Excel với hàm datedif

Để tính số ngày thân hai thời điểm trên chúng ta sử dụng hàm datedif với cách làm sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và dấn được tác dụng là 1791

Trước khi share một công thức tổng thể cho mọi trường hợp bạn cũng có thể nghĩ đến, xin hãy phân chia sẻ nội dung bài viết này, sự share là nguồn khích lệ lớn nhất để trang web liên tiếp những nội dung bài viết thế này

Tính thời hạn tổng đúng theo ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời điểm hàm datedif

Chúng ta cần sử dụng công thức hàm datedif để thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" mon ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và dấn được công dụng như mong mỏi muốn:

4 năm, 10 tháng ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT nhằm định dạng thời gian

Tham số thứ nhất ví dụ rồi, họ muốn định dạng gì thì bọn họ sẽ bỏ vào đó.

Xem thêm: Goo Hye Sun Và Ahn Jae Hyun Show, Goo Hye Sun, Ahn Jae Hyun Từ Yêu Tới Hận

Tham số thứ 2 là bọn họ muốn định dạng như thế nào, trong bài này, họ muốn định hình thời gian. Vậy nên bọn họ sẽ xem thêm 1 số lấy ví dụ sau đây:Tính số giờ giữa 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ và phút thân 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút cùng giây thân 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Hi vọng với cách làm này, các bạn có thể vận dụng hoạt bát cho công việc của mình.

Để hoàn toàn có thể ứng dụng xuất sắc Excel vào vào công việc, họ không chỉ nắm rõ được các hàm mà lại còn yêu cầu sử dụng xuất sắc cả các công vắt của Excel. Hầu hết hàm nâng cấp giúp áp dụng xuất sắc vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những cơ chế thường thực hiện là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…