Tính số ngày giữa 2 mốc thời gian

     

Để tính số ngày chênh lệch giữa 2 ngày vào Excel có cung ứng hàm giúp các bạn chỉ vào tích tắc có thể tính số ngày giữa 2 mốc thời hạn bất kì.

Bạn đang xem: Tính số ngày giữa 2 mốc thời gian

*

trong Excel để tính số ngày bất kì giữa 2 mốc thời gian bạn nên sử dụng hàm DATEDIF.

Cú pháp: DATEDIF(ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tùy chọn)

vào đó:

– Tùy lựa chọn gồm những lựa chọn sau:

+ Tùy chọn = d => Hàm đang trả về số ngày thân 2 mốc thời gian.

+ Tùy lựa chọn = m => Hàm vẫn trả về số tháng giữa 2 mốc thời gian.

+ Tùy chọn = y => Hàm đang trả về số năm (chỉ rước phần nguyên) thân 2 mốc thời gian.

+ Tùy chọn = yd => Hàm đang trả về số ngày lẻ của năm (tức số ngày chưa tròn năm) thân 2 mốc thời gian.

+ Tùy chọn = ym => Hàm đang trả về số mon lẻ của năm (số tháng chưa tròn năm) thân 2 mốc thời gian.

+ Tùy lựa chọn = md => Hàm vẫn trả về số ngày lẻ của mon (số ngày không tròn tháng) giữa 2 mốc thời gian.

Ý nghĩa: Hàm thực hiện tính số năm, tháng, ngày, số tháng lẻ vào năm, số ngày lẻ vào tháng.

Xem thêm: Ăn Nhiều Chất Đạm Có Tác Dụng Gì, Truyền Dịch (Đạm) Có Tác Dụng Gì Với Cơ Thể

Chú ý: Hàm DATEDIF không tất cả trong thư viện những hàm của Excel nên trước lúc sử dụng bạn nên bật nhân tài Analysis ToolPak lên.

Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

*

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện kích lựa chọn Add–ins di đưa xuống mục Manage kích lựa chọn Go.

*

Bước 3: Hộp thoại xuất hiện thêm tích lựa chọn vào 2 mục Analysis ToolPak Analysis ToolPak -VBA -> kích chọn OK.

*

Như vậy bạn có thể dùng hàm DATEDIF để tính số ngày chênh lệch giữa 2 ngày trong Excel.

Ví dụ:

Ví dụ mang lại bảng dữ liệu tính số ngày, số tháng, số năm và thâm niên công tác của những nhân viên đã nghỉ việc.


Mục lục hiện

1. Tính số ngày đã có tác dụng việc

Nhập công thức: =DATEDIF(D8,E8,”d”).

*

coppy công thức cho những giá trị còn lại được kết quả:

*

2. Tính số mon đã có tác dụng việc

Bạn chỉ cần thay tham số tùy lựa chọn là m:

Nhập công thức: =DATEDIF(D8,E8,”m”) -> coppy công thức cho các giá trị khác được kết quả:

*

3. Tính số ngày đã có tác dụng việc

chũm tham số tùy chọn là y:

Nhập công thức: =DATEDIF(D8,E8,”y”) -> xào nấu công thức cho những giá trị không giống được kết quả.

*

4. Tính rạm niên dựa vào hàm Datedif

– Tính thâm niên là tính số ngày, tháng với năm có tác dụng việc, tại chỗ này dùng thêm kí tự và để nối xâu:

– Nhập công thức: =DATEDIF(D8,E8,”y”)&” năm “&DATEDIF(D8,E8,”m”)&” mon “&DATEDIF(D8,E8,”d”)&” ngày”.

*

thừa nhận Enter được kết quả:

*

nội dung bài viết trên đây giúp các bạn cách tính số ngày chênh lệch thân 2 ngày trong Excel hy vọng giúp ích cho những bạn. Chúc chúng ta thành công!


Nguồn tham khảo từ Internet