Tiên Đề Ơ Cơ Lít Về 3 Điểm Thẳng Hàng

1. Tiên đề ơclit Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Bạn đang xem: Tiên đề ơ cơ lít về 3 điểm thẳng hàng


1. Tiên đề ơclit

Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

2. Tính chất của hai đường thẳng song song 

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) Hai góc so le trong bằng nhau.

Xem thêm: Thông Tin Chi Tiết Bản Đồ Huyện Hòa Thành Tây Ninh, Bản Đồ Địa Giới Hành Chính

b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

thosanhuyenthoai.vn


*
Bình luận
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp thosanhuyenthoai.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng thosanhuyenthoai.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài
*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép thosanhuyenthoai.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.