Thẻ nhớ 8gb quay phim được bao lâu

Chọn thẻ lưu giữ quay phim tương đối là đặc biệt, đang con quay bị đứng giữa chừng băn khoăn giỏi là lỗi thẻ mất file thì sẽ khá tồi tệ.

Mình nghĩa là cần giành ra 1 khoản chi phí trang nghiêm để đầu tư chi tiêu vào thẻ nhớ giỏi.

*
*
*
*

Dưới đó là mấy dòng viết thêm đọc cho vui