Khung sơ đồ tư duy

     

Làm nạm nào để bạn có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện những mối quan hệ tình dục giữa các phần cùng với nhau, và không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tứ duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo ra một sơ đồ tứ duy.

Cuối cùng, các lựa chọn thiết kế mà bạn chọn nên nhờ vào vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục tiêu của sơ đồ tư duy của bạn.

Điều đặc biệt quan trọng nhất là, hãy nghĩ về khán giả của người tiêu dùng khi chế tạo ra sơ đồ tứ duy:

Họ cần tin tức gì nhằm hiểu sơ đồ tứ duy của bạn?Nó phải phải cụ thể đến mức nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì để sơ đồ tứ duy của người tiêu dùng hấp dẫn hơn?