Viết một câu chuyện bằng tiếng anh, kể đoạn chuyện ngắn gọn đơn giản

Để kể lại một mẩu truyện, một trải đời thừa khứ đọng lưu niệm, các bạn sẽ bắt buộc vận dụng kiến thức và kỹ năng ngữ pháp liên quan cho tới thì vượt khđọng (đối chọi, tiếp diễn), các từ nối, từ bỏ chỉ trình trường đoản cú thời hạn...Quý Khách đã xem: Kể 1 mẩu chuyện bằng giờ anh

1. Kể truyện vào một cuộc hội thoại

Nếu các bạn định nói mẩu truyện của người sử dụng sau khi bạn nghe fan khác nói, bạn có thể nói nlỗi này:

That reminds me! (Điều đó làm cho tôi nhớ đến)Funny you should say that. Did I ever tell you about… (Thật là bi quan cười đề nghị không bạn! Tôi sẽ lúc nào nói cho chính mình về…)Hearing your story reminds me of when… (Nghe mẩu truyện của khách hàng gợi cho tôi nhớ đến khi …)Something similar happened khổng lồ me…. (cũng có thể có chuyện tương tự xẩy ra cùng với tôi)

2.Để bắtđầu câu chuyện

quý khách có thể áp dụng những các tự dướiđây. Khi viết, hãy sử dụng dấu phảyđể phân làn chúng với phần ngôn từ sót lại.

You watching: Viết một câu chuyện bằng tiếng anh, kể đoạn chuyện ngắn gọn đơn giản

First of all,To start off with,Initially,To begin with,

Ví dụ:

To begin with, I began my education in London.First of all, I opened the cupboard.To start off with, we decided our destination was New York.Initially, I thought it was a bad idea.

2. Diễn phát triển thành câu chuyện

quý khách hoàn toàn có thể tiếp tục kể cthị trấn bằng cách thực hiện những cụm tự dướiđây hoặc một mệnhđề thời hạn bắtđầu bằng"as soon as" or "after". Lúc áp dụng mệnh đề thời hạn,phân chia hễ từ sống thời vượt khđọng đối kháng sau các tự chỉ thời gian.Then,After that,Next,As soon as / When + full clause,...but thenImmediately,

Ví dụ:

Then, I started khổng lồ get worried.After that, we knew that there would be no problem!Next, we decided on our strategy.As soon as we arrived, we unpacked our bags.We were sure everything was ready, but then we discovered some unexpected problems.Immediately, I telephoned my frikết thúc Tom.

3. Giới thiệu bước ngoặt, diễn biến bất ngờ bắt đầu trong câu chuyện

"Suddenly," với "Unexpectedly," sẽ là 2 trường đoản cú giúp đỡ bạn triển khai trọng trách này khi kể chuyện.

Ví dụ:

Suddenly, a child burst into lớn the room with a note for Ms. Smith.Unexpectedly, the people in the room didn"t agree with the mayor.

4. Kết thúc câu chuyện

Để nhắc phần kết mẩu chuyện, bạn có thể áp dụng những từ/cụm từ sau:

Finally,In the over,Eventually,

Ví dụ:

Finally, I flew lớn London for my meeting with Jaông chồng.

See more: Điện Thoại Iphone Lock Là Gì ? Iphone Lock Là Gì

In the end, he decided lớn postpone the project.Eventually, we became tired và returned home.


*

5. Lưuý các từ bỏ nốinhằm mẩu truyện tức thời mạch, dễ dàng theo dõi

Từ nối hoàn toàn có thể được dùng làm diễn đạt nguyên nhân, công dụng, báo cáo trái ngược, thêm lên tiếng và tóm lại.

Ví dụ:

I booked a flight because….As a result, I was late…Although I had a reservation, I hadn’t checked the airport name.I made sure I had an up-to-date passport and I also took along my driving licence.In short, I had made a complete mess of the holiday.

- Từ nối đưa ra ví dụ

For exampleFor instanceNamely

– Từ nối thêm thông tin

AndIn additionAs well asAlsoTooFurthermoreMoreoverApart fromIn addition toBesides

– Từ nối nắm tắt

In shortIn briefIn summaryTo summariseIn a nutshellTo concludeIn conclusion

– Từ nối đưa ra lý do

Due khổng lồ / due to the fact thatOwing lớn / owing lớn the fact thatBecauseBecause ofSinceAs

– Từ nối chỉ dẫn kết quả

ThereforeSoConsequentlyThis means thatAs a result

– Từ nối ý kiến trái ngược

ButHoweverAlthough / even thoughDespite / despite the fact thatIn spite of / in spite of the fact thatNeverthelessNonethelessWhileWhereasUnlikeIn theory… in practice…

6. Lưu ý về thì Lúc đề cập chuyện

Ta thường xuyên dùng thì quá khứ để kể mẩu chuyện xảy ra vào thừa khứ đọng.

Nếu bạn đề cập câu chuyện theo sản phẩm công nghệ tự sự kiện, chúng ta cũng có thể áp dụng thì quá khứ đơn:

Ví dụ:

I double checked my reservation. I packed my suitcase, và then I called a taxi.

Sử dụng thì thừa khđọng tiếp diễnđể biểu hiện rất nhiều hành động vẫn xẩy ra vào thời hạn của câu chuyện của khách hàng, hoặc nhằm mô tả hậu chình họa.

Ví dụ:

The sun was shining và it was a beautiful day. We were driving along the motorway quite steadily until we suddenly saw in front of us the warning lights lớn slow down. We were heading towards a huge tailbachồng.

thường thì bạn muốn rời nhắc mẩu chuyện của chúng ta theo thứ trường đoản cú sự kiện. quý khách hoàn toàn có thể sử dụngthì thừa khđọng hoàn thành(1-1 giỏi tiếp diễn) để triển khai mang đến mẩu truyện của công ty độc đáo hơn bằng phương pháp đề cập gần như sự khiếu nại xẩy ra trước rất nhiều sự khiếu nại trong mẩu chuyện của người tiêu dùng.

Ví dụ:

I double checked my reservation, which I had made three days previously.I wanted khổng lồ visit some friends who had been living in France for the last five sầu years.

See more: 5 Cách Khắc Phục Màn Hình Cảm Ứng Trên Điện Thoại Cảm Ứng Không Bấm Được 2020

7. Từ vựng

Cố chũm sử dụng hầu như tự khác nhau để miêu tả mẩu chuyện của chúng ta xuất xắc rộng. Nhớ là bạn đề xuất “pđợi đại lên” lúc nói một mẩu truyện, do vậy cụ bởi vì sử dụng số đông từ nlỗi “nice” hay “bad”, thì nên cần sử dụng phần đa từ xuất xắc hơn như: “beautiful”, “fabulous”, “wonderful”, “horrible”, “awful” tuyệt “terrible”.