Hướng dẫn giải bài tập access 2010

tương đối đầy đủ các dạng bài bác tập thực hành access Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 1 Phần 1: Bài tập thực hành bên trên lớp Bài tập thực hành 01.

Quý khách hàng sẽ xem: Hướng dẫn giải bài xích tập access 2010

Các thao tác cơ phiên bản Yêu cầu: 1. Tạo một tlỗi mục theo mặt đường dẫn: D:TenSV 2. Khởi động access, sản xuất một cơ sở dữ liệu bắt đầu tên QLSV lưu lại trong thỏng mục TenSV với các đặc tả như sau: o Chương trình chỉ làm chủ sinh viên của một trung trung tâm hoặc một khoa. o Lớp được minh bạch bằng MaLop. o Mỗi lớp có nhiều sinh viên, những sinh viên được phân biệt nhau bằng MaSV, một sinc viên chỉ trực thuộc một lớp. o Một sinch viên học tập những môn học, mỗi môn học đƣợc rõ ràng bởi MaMH với từng môn học tập được học tập do nhiều sinch viên. o Mỗi sinch viên ứng với mỗi môn học tập được thi hai lần với ứng cùng với các lần thi thì chỉ bao gồm một công dụng tuyệt nhất. 3. Dùng tính năng table nhằm chế tạo ra các bảng trong DataBase mặt khác thiết lập cấu hình khóa bao gồm cho từng bảng nlỗi sau: LOP.. MONHOC SINHVIEN Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 2 KETQUA 4. Nhập liệu cho các bảng Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 3 Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 4 Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 5 5. Thiết lập quan hệ giữa những bảng: 6. Tạo Password cho các đại lý dữ liệu QLSV. 7. Mở hành lang cửa số trực thuộc tính của cơ sở dữ liệu QLSV giúp xem dung lượng, tiếp nối thực hiện tại công dụng Compact & Repair Database (Tools - Database Utilities - Compact và Repaire Database), sau khi thực hiện nay dứt xem lại dung lượng của tập tin. 8. Tạo thêm 1 đại lý tài liệu mới, trống rỗng vào thƣ mục TenSV, cùng với thương hiệu SV_BACKUPhường. Mlàm việc cửa hàng tài liệu SV_BACKUP.., dùng chức năng import để chxay những bảng SinhVien, Lop vào các đại lý dữ liệu QLSV vào SV_BACKUPhường. 9. Msống các đại lý dữ liệu QLSV, cần sử dụng tính năng export nhằm chnghiền bảng KetQua tự cơ sở dữ liệu QLSV thanh lịch SV_BACKUP.. 10. Mở các đại lý tài liệu SV_BACKUPhường sử dụng tác dụng link-Table nhằm chnghiền bảng MonHoc tự QLSV lịch sự SV_BACKUP. 11. Msống bảng MonHoc vào SV_BACKUPhường. nhập thêm một record bắt đầu (tài liệu tùy ý), kế tiếp msống bảng MONHOC trong QLSV coi tác dụng cùng nhận xét. 12. Dùng tác dụng Filter by Selection thanh lọc ra phần lớn sinc viên có năm sinc là 1978.


You watching: Hướng dẫn giải bài tập access 2010


See more: Cuộc Gọi Đến Nháy Đèn Flash, Nháy Đèn Flash Khi Có Cuộc GọiSee more: Tác Dụng Tuyệt Vời Củ Hành Tím Có Tác Dụng Gì ? Công Dụng Của Hành Tím

13. Dùng chức năng Filter by Form lọc ra list sinch viên gồm điểm thi lần 1 bé dại rộng 5 14. Dùng chức năng Filter Excluding selection nhằm lọc ra các sinh viên ko ở trong Q3. 15. Dùng chức năng Advanced Filter lọc ra list sinc viên ở trong những lớp CDTH tất cả năm sinch >=1980 16. Dùng tính năng Advanced Filter lọc ra danh sách sinch viên sống Q3 không có số điện thoại. Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 6 Bài tập thực hành 02. Thiết kế cửa hàng tài liệu cơ bạn dạng 1. Tạo tập tin cửa hàng dữ liệu với tên là HOADON.MDB vào thỏng mục TevSV với quánh tả nlỗi sau: Cửa hàng tài liệu HOADON làm chủ việc chọn mua bán hàng của một đơn vị chức năng sale. Việc download bán hàng được thực hiện tại trên hóa đơn. Một hóa đơn chứa những báo cáo về sản phẩm, tên khách hàng, thương hiệu nhân viên lập hóa 1-1, ngày lập hóa solo, ngày Ship hàng …. o Mỗi nhân viên bán sản phẩm được biệt lập bởi vì MaNV. o Mỗi quý khách hàng được minh bạch do MaKH. Mỗi người sử dụng có thể tải các hoá đơn. Một hoá đơn chỉ của một khách hàng. o Mỗi hóa 1-1 được sáng tỏ vì chưng MaHD, một hoá solo vị một nhân viên lập, một nhân viên rất có thể lập nhiều hoá đối kháng. o Mỗi sản phẩm được riêng biệt vì chưng MaSPhường. Một thành phầm có thể được mua trên các hoá solo. Mỗi hoá solo cũng hoàn toàn có thể sở hữu những thành phầm. Nhưng mỗi thành phầm bên trên từng hóa đối kháng là tốt nhất. Dùng tính năng table để tạo ra các bảng trong cơ sở dữ liệu bên cạnh đó thiết lập khóa chính cho từng bảng nhỏng sau: NHANVIEN KHACHHANG Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 7 SANPHAM Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 8 HOADON CHITETHOADON 2. Thiết lập quan hệ thân những bảng: Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 9 3. Nhập dữ liệu cho những Table theo mẫu mã sau: NHANVIEN . NgayLapHD, NgayGiaoHang, ThanhTienUSD, ThanhTientoàn nước. Trong đó o ThanhTienUSD = SoLuong * DonGiaBan, định dạng đơn vị chức năng $ o ThanhTienVN=ThanhTienUSD*18500, định. Soluong, DonGiaBan, ThanhTienUSD, ThanhTientoàn nước. Trong đó: ThanhTienUSD =SoLuong*DonGiaBan (định dạng $) ThanhTiencả nước = ThanhTienUSD * Tỉ giá chỉ (format VNĐ)