Hạch toán doanh thu nội bộ theo thông tư 200

Cách hạch toán buộc phải trả nội bộ theo TT 200. Trên thực tiễn, vào nội bộ Doanh nghiệp tiếp tục gây ra các khoản đề xuất trả giữa những đơn vị cùng nhau, như: Giữa đơn vị cung cấp trên với cung cấp dưới, giữa các đơn vị cung cấp bên dưới cùng nhau, …Vậy kế toán thù Doanh nghiệp sẽ hạch toán thù các khoản nên trả như thế nào?

Kế toán thù TP. hà Nội đã chỉ dẫn những bạn Cách hạch toán đề nghị trả nội cỗ theo TT 200. Ví dụ Cách hạch toán yêu cầu trả nội bộ theo TT 200.

You watching: Hạch toán doanh thu nội bộ theo thông tư 200


*

(Theo TT 200)


Tài khoản thực hiện.

Theo Thông bốn 200, để hạch tân oán cần trả nội bộ, chúng ta cần sử dụng Tài khoản 336.

Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ: Là TK phản ánh tình hình thanh hao toán thù các khoản cần trả trong nội bộ 1 doanh nghiệp; giữa đơn vị cấp bên trên cùng cấp bên dưới, giữa các đơn vị chức năng cấp cho bên dưới với nhau; …

Cách hạch tân oán phải trả nội bộ theo TT 200.

Kế toán TPhường. hà Nội sẽ gợi ý các bạn Cách hạch toán thù buộc phải trả nội bộ theo TT 200 với 2 đối tượng người tiêu dùng, kia là: Đơn vị trực trực thuộc cùng đơn vị chức năng cấp trên.

Cách hạch tân oán đề nghị trả nội cỗ theo TT 200 đối với các đơn vị chức năng trực ở trong.

Các đơn vị chức năng trực thuộc (tuyệt đơn vị chức năng hạch tân oán phụ thuộc) là những Trụ sở, shop,… lúc phát sinh những khoản nên trả nội bộ, kế toán hạch toán cụ thể nlỗi sau:

 Nhận vốn cấp của Doanh nghiệp, đơn vị cấp trên.

lúc các đơn vị trực ở trong cảm nhận vốn được cung cấp từ bỏ Doanh nghiệp, đơn vị chức năng cấp cho trên, kế tân oán hạch toán:

Nợ những TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, …: Trị giá bán các khoản được nhận 

Có TK 3361: Trị giá những khoản được nhận.

 Trả những khoản đã có chi hộ, trả hộ xuất xắc nhận được hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ từ bỏ các đơn vị chức năng không giống.

Kế toán hạch tân oán các khoản buộc phải trả mang lại đơn vị chức năng khác Khi được chi hộ, trả hộ tốt nhận ra sản phẩm & hàng hóa, thành phầm.

Nợ các TK 152, 153, 156, …: Trị giá bán vật liệu, thành phầm, hàng hóa, …

Nợ TK 331: Số tiền phải trả

Nợ các TK 641, 642: Trị giá bán những khoản chi phí

Nợ TK 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 336: Trị giá chỉ những khoản cần trả.

 Thu tiền hay phải đi vay mượn các đơn vị chức năng khác.

lúc đơn vị thu chi phí hộ hoặc là đi vay mượn chi phí những đơn vị không giống vào doanh nghiệp, hạch toán:

Nợ những TK 111, 112: Trị kinh phí đi vay giỏi thu hộ

Có TK 336: Trị chi phí đi vay mượn giỏi thu hộ.

 Trả các khoản bắt buộc nộp, đề xuất trả, bỏ ra hộ, thu hộ đến Doanh nghiệp, đơn vị chức năng trực trực thuộc khác.

khi trả các khoản đề nghị nộp, nên trả, đưa ra hộ, thu hộ đến Doanh nghiệp, đơn vị chức năng trực trực thuộc khác. Kế tân oán hạch toán:

Nợ TK 336: Trị chi phí đề xuất trả

Có các TK 111, 112, …: Trị mức chi phí buộc phải trả.

 Giảm vốn sale hoặc gửi gia sản mang lại đơn vị không giống trong Doanh nghiệp.

lúc tất cả quyết định bớt vốn sale hoặc quyết định chuyển gia tài mang lại đơn vị trực trực thuộc khác trong Doanh nghiệp, kế tân oán hạch toán:

Nợ TK 3361: Trị chi phí đề xuất trả

Nợ TK 214: Trị giá bán hao mòn Khi gửi gia tài cố định và thắt chặt đến đơn vị khác

Có những TK 152, 153, 156, 211, …: Tổng cực hiếm hàng hóa, TSCĐ, …

 Giao dịch với những đơn vị chức năng nội bộ tạo nên phần chênh lệch giữa những khoản yêu cầu thu và buộc phải trả.

Kế toán hạch toán phần bù trừ thân những khoản cần thu cùng nên trả Khi giao dịch với những đơn vị nội bộ:

Nợ TK 336: Phải trả nội bộ

Có TK 136: Phải thu nội bộ.

 Đơn vị trực ở trong ko được phân cấp kế tân oán đến lợi tức đầu tư sau thuế không phân phối hận (TK 421).

Định kỳ, kết gửi những khoản lợi nhuận, thu nhập cá nhân, ngân sách trực tiếp qua TK 336 hoặc qua TK 911:

Hạch toán kết gửi lợi nhuận, thu nhập:

Nợ các TK 511, 711: Trị giá những khoản lợi nhuận, thu nhập

Có TK 911: Kết quả kinh doanh (Đơn vị trực trực thuộc theo dõi và quan sát tác dụng sale vào kỳ)

Có TK 336: Phải trả nội cỗ (Đơn vị trực thuộc không theo dõi tác dụng tởm doanh).

– Đơn vị trực nằm trong được phân cấp cho quan sát và theo dõi công dụng marketing trong kỳ.

Định kỳ, kết chuyển lãi lên đơn vị chức năng cấp trên, hạch toán:

Nợ TK 911: Xác định hiệu quả khiếp doanh

Có TK 336: Phải trả nội cỗ.

Hạch toán thù kết gửi những khoản bỏ ra phí:

Nợ TK 336: Phải trả nội bộ (Đơn vị trực ở trong không tuân theo dõi kết quả kinh doanh)

Có TK 911: Kết quả kinh doanh (Đơn vị trực trực thuộc quan sát và theo dõi hiệu quả sale trong kỳ).

See more: Bánh Bao Nhân Cade Là Gì - Đề Xuất 10/2021 # Cadé Là Gì

Định kỳ, kết chuyển lỗ lên đơn vị cung cấp trên, hạch toán:

Nợ TK 336: Phải trả nội bộ

Có TK 911: Xác định tác dụng marketing.

 Đơn vị trực thuộc được phân cấp hạch toán mang lại ROI sau thuế chưa phân păn năn.

Định kỳ đơn vị chức năng hạch toán trực thuộc kết chuyển lợi tức đầu tư sau thuế không phân păn năn cho đơn vị cấp trên, hạch toán:

– Hạch toán kết đưa lãi:

Nợ TK 421: Lợi nhuận sau thuế không phân phối

Có TK 336: Phải trả nội bộ.

– Hạch tân oán kết đưa lỗ:

Nợ TK 336: Phải trả nội bộ

Có TK 421: Lợi nhuận sau thuế không phân phối hận.

Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200 so với đơn vị cung cấp bên trên.

 Cấp sổ quỹ khen thưởng trọn, quỹ phúc lợi an sinh cho những đơn vị chức năng trực thuộc.

Đơn vị cấp trên cấp sổ quỹ khen thưởng, quỹ an sinh cho các đơn vị trực thuộc, hạch toán:

Nợ TK 353: Quỹ khen thưởng trọn, an sinh

Có TK 336: Phải trả nội bộ.

 Các khoản bắt buộc trả cho những đơn vị trực thuộc.

Khi đơn vị cấp bên trên trả những khoản đề nghị trả cho những đơn vị chức năng trực nằm trong, hạch toán:

Nợ những TK 152, 153, 211: Trị giá bán vật liệu, điều khoản biện pháp, TSCĐ

Nợ TK 331: Trị giá bán đề nghị trả cho người cung cấp

Nợ TK 623, 627, 641, 642: Trị giá các khoản đưa ra phí 

Có TK 336: Trị giá chỉ bắt buộc trả nội bộ.

 Tkhô giòn toán thù những khoản yêu cầu trả cho các đơn vị trực trực thuộc.

Khi tkhô cứng toán các khoản phải trả cho các đơn vị chức năng trực trực thuộc, hạch toán:

Nợ TK 336: Trị giá chỉ phải trả nội bộ

Có những TK 111, 112, …: Trị giá nên trả nội bộ.

 Đơn vị cung cấp trên bù trừ các khoản bắt buộc thu, đề xuất trả nội bộ.

khi bắt buộc bù trừ các khoản bắt buộc thu, phải trả nội bộ, hạch toán:

Nợ TK 336: Phải trả nội cỗ

Có TK 136: Phải thu nội bộ.

Trên đó là phần nguyên tắc về Cách hạch toán nên trả nội cỗ theo TT 200. Sau đây mời chúng ta theo dõi và quan sát Ví dụ Cách hạch toán phải trả nội bộ theo TT 200.

Ví dụ Cách hạch tân oán phải trả nội cỗ theo TT 200.

Có số liệu nlỗi sau:

Tháng 1/2019, chủ thể Thiên Minc mở thêm 1 chi nhánh trực thuộc trên quận Tkhô nóng Xuân.

Công ty Thiên Minc cấp vốn đến chi nhánh Thanh Xuân nlỗi sau:

– Tiền mặt: 100.000.000 VNĐ.

– 1 xe cộ thiết lập nguyên giá bán 400.000.000 VNĐ.

– Công vắt chính sách trị giá trăng tròn.000.000 VNĐ.

Tháng 6/2019, công ty Thiên Minh ra đưa ra quyết định điều đưa xe tải đang cung cấp mang đến Trụ sở Thanh hao Xuân vào thời điểm tháng 5 cho chi nhánh Cầu Giấy. Trị giá hao mòn của xe cài đặt là 10.000.000 VNĐ.

Tháng 1/2019, Công ty Thiên Minch cấp vốn mang đến Trụ sở Tkhô giòn Xuân, hạch toán:

Nợ TK 111: 100.000.000 VNĐ

Nợ TK 211: 400.000.000 VNĐ

Nợ TK 153: trăng tròn.000.000 VNĐ

Có TK 3361: 520.000.000 VNĐ.

Tháng 6/2019, đơn vị Thiên Minh ra quyết định điều chuyển xe cộ tải vẫn cấp cho mang đến chi nhánh Thanh hao Xuân trong thời điểm tháng 5 mang đến chi nhánh CG cầu giấy, hạch toán:

Nợ TK 3361: 390.000.000 VNĐ

Nợ TK 214: 10.000.000 VNĐ

Có TK 211: 400.000.000 VNĐ.

Kế tân oán Hà Nội Thủ Đô vẫn hướng dẫn những bạn Cách hạch tân oán phải trả nội bộ theo TT 200; Ví dụ Cách hạch toán phải trả nội cỗ theo TT 200. Cảm ơn chúng ta sẽ quan sát và theo dõi.

See more: Top 10 Phim Rắn Hay Đáng Xem Nhất Bạn Nên Xem, Top 8 Bộ Phim Về Loài Rắn Hay Nhất Bạn Nên Xem

*
 Mời chúng ta xem Sơ đồ dùng kế toán TK 336 – Phải trả nội bộ theo thông tư 200 của Kế tân oán Thành Phố Hà Nội.