20 đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 2 cánh diều có đáp án

Sở đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 2

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 1

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

Câu 1. Phxay tính làm sao bên dưới sau đây gồm tác dụng là 90?

A. 35 + 35

B. 23 + 77

C. 59 + 31

D. 74 + 26

Câu 2. Tìm x, biết: 10 + x = 24

A. x = 10

B. x = 34

C. x = 4

D. x = 14

Câu 3. Kết trái phép tính 16 – 3 – 3 bởi kết quả phxay trừ làm sao bên dưới đây?

A. 18 – 6

B. 18 – 8

C. 18 – 10

D. 18 – 3

Câu 4. Đổi: 5dm = … cm

A. 500

B. 5000

C. 501

D. 50

Câu 5. Số ngay tức khắc sau số lớn nhất có nhì chữ số khác biệt là:

A. 97

B. 98

C. 99

D. 100

Câu 6. Cho hình vẽ:

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 2 – Đề 6

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

a/ 85 – 39 = ?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 = ?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết những số vào ô trống

Đọc

Viết

Tám mươi lăm

Chín mươi chín

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 5792 – 7543 + 5792 – 75

Bài 4: Tìm x

a/ x – 22 = 38

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b/ x + 14 = 4

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 5:Một cửa hàng buổi sớm bán được 45 kg đường, buổi chiều bán được ít hơn buổi sớm 24 kilogam con đường. Hỏi giờ chiều cửa hàng kia bán được bao nhiêu ki lô gam đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 6: Hình vẽ bên gồm mấy hình tam giác?

*

Hình vẽ trên có…………. hình tam giác.

You watching: 20 đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 2 cánh diều có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 2 – Đề 7

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Số hạng

38

15

25

Số hạng

27

25

32

Tổng

60

82

Số bị trừ

11

64

90

Số trừ

4

34

Hiệu

15

34

38

Bài 2: Tính:

a) 72 – 36 + 24 =

b) 36 + 24 – 18

Bài 3:Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng

Số hình tứ giác trong hình mẫu vẽ là:

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4:Bình khối lượng 28 kilogam, An khối lượng nhẹ hơn Bình 4 kg . Hỏi An nặng nề từng nào ki lô gam?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

See more: Cách Tìm Vị Trí Bằng Số Điện Thoại Trên Android, Ios, Tìm Vị Trí, Định Vị Số Điện Thoại Của Người Khác

………………………………………………………………………………………………….

Bài 5:Điền số phù hợp vào chỗ chấm

a) Một ngày có ………. giờ

b) 15 tiếng hay ……….tiếng chiều

c) Từ 7 giờ phát sáng mang lại 10 giờ tạo sáng cùng trong ngày là …. giờ.

See more: 9 Phim Nga Xuất Sắc Về Thế Chiến Ii, Phim Hành Động Chiến Tranh Nga:Мы Из Будущего 2

Bài 6: Tính nhanh

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

……………………………………………………………………

………………………………………..