Dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ nam nữ là một trong chủ điểm quan trọng, yêu cầu nắm vững trong họcgiờ anh. Bài bây giờ thosanhuyenthoai.vn Reviewđang share cho tới các bạn chủ thể này.

You watching: Dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ

Bạn đã xem: Cách sử dụng lốt phẩy vào mệnh đề quan liêu hệ


*

Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó có thể bao hàm những tự giỏi có cấu tạo của tất cả một câu. Mệnh đề tình dục dùng để lý giải rõ rộng về danh từ đứng trước nó.Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfrikết thúc.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được Gọi là 1 trong những relative clause, nó thua cuộc “the woman” cùng dùng để xác minh danh tự đó.Nếu bỏ mệnh đề này ra chúng ta vẫn đang còn một câu trả chỉnh:The woman is my girlfriend.

Đại từ bỏ quan hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm nhà ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi dụng cụ, cồn vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ mua cho tất cả những người với vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện mang đến công ty ngữ chỉ tín đồ, thứ, đặc trưng trong mệnh đề tình dục khẳng định (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative Clauses -Mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề dục tình (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng các đại từ quan tiền hệ: who, whom, which, that, whose hay đầy đủ trạng tự quan hệ: why, where, when. Mệnh đề tình dục dùng để làm vấp ngã nghĩa mang đến danh từ đứng trước nó.

I. Các đại từ quan liêu hệ

1. WHO

- cai quản tự vào mệnh đề quan hệ

- thay thế sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- làm túc tự mang lại động tự vào mệnh đề quan hệ

- sửa chữa cho danh tự chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- thống trị trường đoản cú hoặc túc từ bỏ trong mệnh đề quan liêu hệ

- thay thế đến danh tự chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- có thể sửa chữa mang đến địa điểm của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ nam nữ dục tình xác định

* Các trường phù hợp hay sử dụng “that”:

- lúc đi sau những vẻ ngoài đối chiếu nhất

- khi đi sau các từ: only, the first, the last

- khi danh từ bỏ đi trước bao gôm khắp cơ thể và vật

- lúc đi sau các đại từ bỏ cô động, đại từ che định, đại từ bỏ chỉ số lượng: no one, nobody toàn thân, nothing, anyone, anything, anytoàn thân, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have sầu ever met.

It was the first time that I heard of it.

These books are all that my sister left me.

She talked about the people và places that she had visited.

* Các trường hợp không sử dụng that:

- vào mệnh đề quan hệ ko xác định

- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ sở hữu đến danh tự chỉ bạn hoặc đồ, hay cố kỉnh cho các từ: her, his, their, hoặc vẻ ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….


*

II. Các trạng trường đoản cú quan lại hệ

1. WHY: mởđầu mang lại mệnh đề quan hệ vào giờ đồng hồ Anhchỉ lý do, thường nỗ lực đến nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

2. WHERE: thay thế sửa chữa từ bỏ chỉ xứ sở, hay rứa cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that khách sạn.

→The hotel where we stayed wasn’t very clean.→The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

See more: Tải Vtvgo Cho Máy Tính - Top Phần Mềm Xem Tivi Trên Máy Tính Tốt Nhất 2021

3. WHEN: thay thế từ bỏ chỉ thời hạn, hay cầm cố cho tự then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still remember the day when we first met?→Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come baông xã then. →I don’t know the time when she will come back.

III.Các một số loại Mệnh đề quan lại hệ

Có nhì một số loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề dục tình khẳng định và mệnh đề quan hệ giới tính ko khẳng định.

Mệnh đề dục tình xác minh (Defining relative sầu clauses): là mệnh đề được dùng làm xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề quan trọng mang đến ý nghĩa sâu sắc của câu, không có nó câu sẽ không đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh từ bỏ là danh từ bỏ ko khẳng định cùng không cần sử dụng vệt phẩy ngăn cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ ko hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm báo cáo về một tín đồ, một trang bị hoặc một vụ việc đã có xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề ko tốt nhất thiết đề nghị gồm vào câu, không có nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được thực hiện Lúc danh từ bỏ là danh từ bỏ xác định với được phân làn cùng với mệnh đề thiết yếu bởi một hoặc nhị lốt phẩy (,) tuyệt lốt gạch men ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để tìm hiểu bao giờ cần sử dụng mệnh đề quan hệ giới tính ko xác minh, ta chú ý các điểm sau:

- lúc danh từ mà lại nó ngã nghĩa là một danh trường đoản cú riêng

- Khi danh tự nhưng nó bửa nghĩa là một trong những tính trường đoản cú tải (my, his, her, their)

- Khi danh tự mà nó ngã nghĩa la một danh từ đi với this , that, these, those

IV. Một số để ý trong mệnh đề quan lại hệ

1. Nếu vào mệnh đề quan hệ giới tính tất cả giới từ thì giới tự hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ giới tính (chỉ áp dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with hyên ổn last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. cũng có thể sử dụng which gắng cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come lớn my birthday các buổi party. That makes me sad. → She can’t come to lớn my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa chỉ túc trường đoản cú, whom rất có thể được cụ bởi who.

Ex: I’d lượt thích to lớn talk lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan hệ xác định , bạn cũng có thể quăng quật những đại trường đoản cú quan hệ giới tính làm túc từ:whom, which.

5. Các cụm tự chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được dùng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have sầu two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.Mệnh đề quan hệ đựng các đại từ dục tình thống trị từ who, which, that rất có thể được rút gọn gàng thành cụm hiện giờ phân từ (V-ing) hoặc vượt khứ phân từ bỏ (V3/ed).

* Nếu mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề chủ động thì rút ít thành cụm hiện thời phân từ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door to lớn me are professors. →The couple living next door to me are professors.

* Nếu mệnh đề dục tình là mệnh đề bị động thì rút ít thành nhiều thừa khứ phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ tình dục được rút ít thành cụm rượu cồn tự nguyên ổn mẫu

Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút ít thành cụm cồn trường đoản cú ngulặng chủng loại (To-infinitive) Khi trước đại từ bỏ dục tình bao gồm các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchiệ tượng so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player lớn be admired.

c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man lớn be killed in this way.

See more: Giấc mơ thấy cá rô đánh con gì để trúng lớn?

+ The woman,whois very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever & beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại trường đoản cú quan hệ nam nữ và khổng lồ be trước một ngữ giới từ (một giới trường đoản cú mở màn kết hợp với những danh trường đoản cú theo sau)

Ví dụ: