Chia lấy phần dư trong c

Chúng ta cùng cho cùng với bài học kinh nghiệm tiếp theo trong khóa đào tạo và huấn luyện lập trình sẵn C++ trực đường hướng thực hành thực tế.

You watching: Chia lấy phần dư trong c

quý khách đã xem: Phxay chia lấy phần dư vào c

Trong bài học kinh nghiệm từ bây giờ, bọn họ sẽ học tập phương pháp sử dụng các phxay toán cơ bạn dạng như phép cùng, trừ, nhân, phân tách, phân tách đem phần dư, căn bậc 2, lũy quá, quý hiếm hoàn hảo, ... áp dụng trên các kiểu dáng tài liệu số cơ bạn dạng (int, float, double ...).

Ngôn ngữ C++ đã quan niệm sẵn một số toán tử tân oán học tập cơ bạn dạng cho những phép tính thịnh hành (+, -, *, /, ...), một số trong những phnghiền tân oán phức tạp hơn hẳn như là căn bậc 2, lũy vượt, ... chưa tồn tại toán thù tử được tư tưởng, chính vì như vậy bọn họ đã sử dụng thêm thư viện cmath để tính công dụng những phxay toán thù bên trên.

Các tân oán tử toán học tập đã được có mang trong C++

Các tân oán tử toán học tập được tạo thành hai loại: Tân oán tử một ngôi (unary operators) và tân oán tử hai ngôi (binary operators).

Toán thù tử một ngôi (unary operators) là toán thù tử chỉ đi với một toán thù hạng nhằm chế tạo thành biểu thức gồm nghĩa.Toán thù tử hai ngôi (binary operators) là tân oán tử hay được sử dụng kèm với hai tân oán hạng để chế tạo thành một biểu thức tất cả nghĩa.

Trong ngữ điệu thiết kế C++, một toán hạng hoàn toàn có thể là một trong những quý hiếm hoặc một thay đổi (variable).

Toán tử một ngôi

Có nhì tân oán tử một ngôi trong C++:


*

Sử dụng toán thù tử cùng một ngôi trước một quý giá thì kết quả trả về giá trị dương, ngược chở lại, ta nhận được giá trị âm. Ví dụ:


*

Chạy lại lịch trình bên trên cùng nhập từ keyboard vào một quý giá âm, ta được kết quả:


*

Giá trị thuở đầu nhtràn lên là -100. Khi sử dụng toán thù tử một ngôi, ta viết lại như sau:

+(-100) = -100

-(-100) = 100

Toán tử hai ngôi

Ngôn ngữ C++ quan niệm cho họ 5 toán thù tử toán học tập nhị ngôi nhỏng bảng mặt dưới:


*

Phnghiền toán Modulus (%) Tức là tiến hành phxay chia nhì số nhưng chỉ mang phần dư. Phnghiền toán thù Modulus (%) chỉ được cho phép thực hiện cùng với hai quý hiếm số nguyên ổn.

Chúng ta thuộc viết một lịch trình in ra kết quả của những phxay toán thù áp dụng toán thù tử nhị ngôi vào C++:


*

Chạy chương trình bên trên, nhtràn lên quý hiếm mang đến x là 9, nhập quý hiếm đến y là 5 cùng coi kết quả.


Chương trình mang lại kết quả của những biểu thức như ước ao chờ, bên cạnh kết quả của phxay phân chia (/).

lúc thực hiện tính quý giá biểu thức 9 / 5 vào tân oán học, bọn họ được công dụng là 1.8, tuy nhiên vày kiểu dáng dữ liệu của hai biến chuyển họ áp dụng là int (kiểu số nguyên) phải tác dụng cũng trả về một quý hiếm số nguyên ổn (bị mất phần thập phân).

Để xử lý vấn đề này chúng ta gồm hai cách:

Sử dụng kiểu tài liệu số thực (float, double, ...) đến đổi mới.Ép hình dạng.Sử dụng static_cast nhằm triển khai phnghiền phân chia nhị số nguyên

Sử dụng static_cast là 1 trong phương pháp để nghiền hình dạng tài liệu vào C++. Ép thứ hạng sẽ tạo ra một cực hiếm từ 1 giá trị gồm phong cách tài liệu khác.

Cú pháp áp dụng static_cast:

static_cast(expression)static_cast có thể nhấn một biểu thức làm đầu vào, gửi nó thành bất cứ kiểu dáng dữ liệu cơ bản gì nhưng mà new_type bộc lộ.

Các chúng ta thuộc xem ví dụ bên dưới để rõ hơn về kiểu cách áp dụng static_cast


Để rước giá trị dạng hình float của vươn lên là x, họ viết static_cast(x). Trong công tác bên trên, chỉ việc nghiền giao diện cho 1 trở nên x là đủ để tiến hành phxay phân tách trả về số thực.

Cùng xem tác dụng chương thơm trình:


Chúng ta đã nhận được được hiệu quả đúng.

Có một để ý lúc triển khai phnghiền phân chia hai số nguim có cất quý giá âm vào C++. Trước phiên bản C++11, compiler từ bỏ ý làm tròn lên hoặc xuống. lấy ví dụ như -5 / 2 sẽ tiến hành hiệu quả là -3 hoặc -2 tùy vào bí quyết cơ mà compiler làm cho tròn số.

Toán thù tử gán (assignment operator)

Phxay gán cũng là 1 trong trong những toán thù tử toán học được C++ tư tưởng. Phép gán gồm tính năng đưa quý hiếm của một số lượng, một biểu thức hoặc rước giá trị của một đổi thay khác để mang vào trở thành được gán.

Cú pháp sử dụng toán thù tử gán như sau:

= ;Biến được gán giá trị luôn luôn luôn luôn nằm cạnh trái tân oán tử "=".

int variable = 5;variable = 10;variable = 5 * 3 + 2;int another_variable = 3;variable = another_variable * 2;variable = variable + 1; //tăng giá trị đổi mới variable lên 1.variable = variable - 1; //ưu đãi giảm giá trị phát triển thành variable đi 1.variable = variable * 2; //nhân quý giá đổi mới variable lên 2 lần.variable = variable / 2; //chia giá trị biến đổi variable đi gấp đôi.variable = variable % 3; //mang phần dư của đổi thay variable Khi phân tách 3.Những bí quyết sử dụng toán thù tử gán nlỗi bên trên trọn vẹn phù hợp lệ.

See more: Tải Phần Mềm Đọc Truyện Offline, Tải App Đọc Truyện Offline Cho Điện Thoại

Riêng cùng với 5 dòng lệnh gán sau cùng, chúng ta bao gồm một phương pháp viết tắt khác ngắn gọn hơn.

variable += 1;variable -= 1;variable *= 2;variable /= 2;variable %= 3;Cách sử dụng này còn có ý nghĩa sâu sắc trọn vẹn như thể cùng với cách viết sinh sống bên trên.

Ý nghĩa của các toán thù tử này các bạn cũng có thể tra ở bảng bên dưới:


Sử dụng thư viện cmath

Thư viện cmath khái niệm cho bọn họ một vài hàm tính toán thù cùng thay đổi toán học cơ bản. Để thực hiện tlỗi viện này, các bạn chỉ việc thêm mẫu

#include

ở đoạn khai báo thỏng viện vào chương trình.

Một số hàm tính lũy quá, số mũ:

Pow:

double pow (double base, double exponent);float pow (float base, float exponent);long double pow (long double base, long double exponent);Các chúng ta chưa cần phải hiểu về cách knhì báo hàm pow như bên trên. Về phương diện chân thành và ý nghĩa, cực hiếm đầu tiên (base) được đưa vào hàm pow là cơ số, quý giá sản phẩm nhì (exponent) là số mũ, quý hiếm trả về là lũy quá cơ số base mũ exponent.

Ví dụ:


Các bạn cùng viết ví dụ trên vào Visual studio cùng chạy chương trình để thấy hiệu quả cơ mà hàm pow trả về.


Sqrt:

double sqrt (double x);float sqrt (float x);long double sqrt (long double x);Phía bên trên là phần knhị báo hàm sqrt trong thỏng viện cmath, hàm này nhấn vào một giá trị số thực (float, double, long double) với trả về cực hiếm là cnạp năng lượng bậc 2 của cực hiếm cơ mà các bạn đưa vào.

Sau đây là ví dụ chủng loại về kiểu cách sử dụng hàm sqrt nhằm tính cnạp năng lượng bậc 2:


Kết quả họ chiếm được nhỏng sau:


Một số các chất giác

Cos:

double cos (double angle);float cos (float angle);long double cos (long double angle);Hàm cos nhận vào trong 1 cực hiếm số thực angle (đơn vị radian) thay mặt mang đến góc mà bạn muốn tính con đường cosine, với trả về giá trị là cosine của góc angle kia.

Ví dụ nlỗi sau:


Sin:

double sin (double x);float sin (float x);long double sin (long double x);Hàm sin nhận vào một cực hiếm số thực angle (đơn vị chức năng radian) đại diện thay mặt đến góc mà lại bạn có nhu cầu tính mặt đường sine, và trả về quý hiếm trên đường sine của góc angle kia.

ví dụ như mẫu:


Dường như, bọn họ còn có khá nhiều hàm khác ví như tan, atan, ... đã có được tư tưởng phía bên trong thỏng viện cmath.

Một số hàm khác

Abs:

double abs (double x);float abs (float x);long double abs (long double x);Hàm abs vẫn nhận vào một cực hiếm số thực x (vẻ bên ngoài float, double hoặc long double) với trả về quý giá hoàn hảo nhất của x.

Các chúng ta thuộc test làm theo ví dụ mẫu để làm thân quen cùng với cách sử dụng hàm abs.


Giá trị ban đầu được khởi tạo cho biến đổi x là -5.0, giá trị tuyệt đối được trả về thông qua hàm abs là 5.0.

Do số lượng những hàm tân oán học tập được tư tưởng không hề ít, đề nghị mình xin đi đường links hướng dẫn áp dụng những hàm vào tlỗi viện cmath nhằm những bạn cũng có thể tiện xem thêm lúc quan trọng.

http://www.cplusplus.com/reference/cmath/

Tổng kết

Trong bài học hôm nay, chúng ta học tập phương pháp sử dụng những toán thù tử toán học tập vào C++, một vài cách thực hiện phxay gán (với toán tử ""=""), và một số trong những hàm hổ trợ tính toán vào thỏng viện cmath.

Hẹn gặp lại chúng ta trong những bài học tiếp theo của khóa huấn luyện và đào tạo lập trình C++ phía thực hành.

See more: Bạn Cứ Tự Nhiên Tiếng Anh Là Gì? Cứ Tự Nhiên Có Nghĩa Là Gì

Mọi thắc mắc đề nghị lời giải vào khóa đào tạo này rất có thể được đáp án bằng cách đặt câu hỏi trên diễn đàn diễn bọn.

www.thosanhuyenthoai.vn.com

Link Videos khóa học

https://www.udemy.com/c-co-ban-danh-cho-nguoi-moi-hoc-lap-trinh/learn/v4/overview