Cách tách ảnh trong photoshop cs6

Hi fen! Quý Khách thấy bóc nền bởi Photoshop dễ dàng hay cực nhọc