Cách sử dụng google map

     

Cuối tuần vừa rồi, nhỏ dại em tôi bảo là muốn tăng trưởng nhà bái Đức Bà ở tp sài thành chơi tuy vậy lại lừng khừng đường