Cách khắc phục adobe flash plugin has crashed

*You watching: Cách khắc phục adobe flash plugin has crashed

Search Menu
*

Khám phá bài viết hỗ trợ của Cửa Hàng chúng tôi Đi sâu vào cửa hàng kiến thức, mẹo với thủ thuật, khắc phục sự gắng, và nhiều hơn thế nữa.


Thông tin chi tiết hệ thống: Windows 7 Firefox 3.6.4 Thông tin chi tiết khác của khối hệ thống

Chi máu hệ thống bửa sung

Phần hỗ trợ sẽ thiết lập đặt

-getplusplusadobe16263np-mswmpAdobe PDF Plug-In For Firefox & Netscape "9.3.2"NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) DeployDNL Reader6.0.12.732RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-InRealJukebox Netscape PluginThe QuickTime Plugin allows you to lớn view a wide variety of multimedia nội dung in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.Default Plug-inRealPlayer(tm) HTML5VideoShlặng Plug-InNext Generation Java Plug-in 1.6.0_20 for thosanhuyenthoai.vn browsers


Ứng dụng

Chuỗi thay mặt đại diện fan dùng: thosanhuyenthoai.vn/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100611 Firefox/3.6.4


See more: Những Bài Hát Hay Nhất Của Hamlet Trương, Hamlet Truong: Nghe Tải Album Hamlet Trương

Tránh các lừa đảo về cung cấp. Chúng tôi sẽ không bao giờ đề nghị chúng ta call hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ ban bố cá nhân. Vui lòng báo cáo vận động đáng ngờ bằng cách áp dụng tùy lựa chọn "Báo cáo lấn dụng".

Learn More
*

Firefox crashes every time at the moment I enable flash plugin. I've uninstalled và installed a plugin again with no positive result. What should be done?


*

Firefox crashes every time when I enable a flash plugin. It started today after an automatic attempt of updating shockwave sầu. I"ve uninstalled flash & installed it again. Still the same story. There are no previous version of flash available on adobe site. What should be done?
See more: Có Bao Nhiêu Số Nhỏ Hơn 100 Chia Hết Cho 3 Và 5? Câu Hỏi Của Nguyễn Thanh Ngân

Firefox crashes every time when I enable a flash plugin. It started today after an automatic attempt of updating shockwave. I've sầu uninstalled flash & installed it again. Still the same story. There are no previous version of flash available on adobe site. What should be done?
From the thực đơn vị Help -> Cheông chồng For Updates và follow the instructions lớn get 3.6.6 which will stop Flash crashing Firefox.

Đọc câu vấn đáp này vào ngữ cảnh