Biên bản kiểm tra hồ sơ sổ sách

     

Biên bạn dạng chất vấn hồ sơ cô giáo các tháng được sử dụng phổ cập tại các trường thiếu nhi, tiểu học, trung học cơ sở, THPT nhằm mục tiêu kiểm tra xem hồ sơ cô giáo sẵn sàng tất cả rất đầy đủ và thỏa mãn nhu cầu được yêu cầu dạy học hay không. Mời chúng ta tham khảo cùng sở hữu về.

Bạn đang xem: Biên bản kiểm tra hồ sơ sổ sách


Bài thu hoạch bồi dưỡng liên tục của giáo viênBiên phiên bản chuyển động xung quanh tiếng lên lớpMẫu biên bạn dạng chấm và xét ưng chuẩn ý tưởng kinh nghiệm

Biểu mẫu mã chất vấn hồ sơ giáo viên

1. Biên phiên bản soát sổ làm hồ sơ cô giáo mỗi tháng số 12. Biên bản bình chọn làm hồ sơ cô giáo mỗi tháng số 2

1. Biên bản khám nghiệm làm hồ sơ gia sư mỗi tháng số 1

*

TRƯỜNG ...........

TỔ CHUYÊN MÔN:.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN

Vào dịp tiếng.phút, ngàythángnăm 20

tổ siêng môn: tiến hành chứng thực hồ sơ giáo viên lần lắp thêm năm học tập ...........với thành phần và nội dung chứng thực như sau:

I. Thành phần kiểm tra:

1. Người kiểm tra:

1- Họ, tên: Chức vụ .....

2- Họ, tên: Chức vụ .....

2. Người được kiểm tra:

Họ, thương hiệu giáo viên được kiểm tra:....

Môn: ..;Tổ trình độ.......

II. Nội dung kiểm tra

1. Kế hoạch giảng dạy (Sổ báo giảng)

Đã lên planer cho tuần:.........., so với yêu thương cầu:...................

Nhận xét:

Xếp loại:

2. Giáo án giảng dạy

3. Giáo án huấn luyện và giảng dạy chuyên môn

1- Giáo án môn:............................đã soạn đến tiết.........., so với yêu thương mong PPCT:..............

2- Giáo án môn:............................đã soạn đến tiết.........., so với yêu thương cầu PPCT:...............

Xem thêm: Hướng Dẫn Thay Đổi Địa Chỉ Trên Google Map, Làm Nổi Bật Doanh Nghiệp Của Bạn Trên Google Maps

3- Giáo án môn:............................đã soạn đến tiết.........., so với yêu mong PPCT:...............

4. Giáo án huấn luyện và giảng dạy từ bỏ chọn

1- GA tự lựa chọn môn:............................đã soạn đến tiết.........., so với yêu ước PPCT:...............


2- GA trường đoản cú lựa chọn môn:............................đã soạn đến tiết.........., so với yêu cầu PPCT:...............

3- GA từ bỏ lựa chọn môn:............................đã soạn đến tiết.........., so với yêu thương mong PPCT:...............

Nhận xét:

Xếp loại:

5. Sổ điểm cá nhân

Tiến độ đến điểm so với yêu cầu:...........................................................................................

Nhận xét:

Xếp loại:

6. Sổ dự giờ

Đã dự giờ được:.............., so với yêu thương cầu:.........................

Nhận xét:

Xếp loại:

7. Sổ hội họp

Nhận xét:

Xếp loại:

8. Sổ nhà nhiệm

Nhận xét:

Xếp loại:

9. Hồ sơ khác

III. Ý kiến người được kiểm tra

Xếp loại chung:......................................

Người được kiểm tra

............, ngàytháng năm 20...

Người kiểm tra

2. Biên phiên bản chất vấn hồ sơ gia sư các tháng số 2

TRƯỜNG..

TỔ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự bởi Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN

Vào hồi h ngày tháng năm , Tổ.triển khai chất vấn hồ sơ cô giáo với thành phần và văn bản kiểm tra như sau: